Regler för lotteriet

1. Arrangör
Elisa Abp, PB 1 00061 Elisa, FO-nummer 0116510-6.

2. Tid för deltagande
Du kan delta i utlottningen 1.1.–31.12.2022. Bidrag som har inkommit utanför denna period godkänns inte. Vi ordnar fyra olika dragningar.

3. Deltagande
Alla fysiska personer som är bosatta i Finland kan delta i utlottningen. Anställda på de företag som har varit med om att arrangera denna utlottning samt deras familjer har dock inte rätt att delta. Delta i tävlingen genom att fylla i deltagarformuläret. Bristfälligt ifyllda formulär godkänns inte. Man kan bara delta en gång i utlottningen. Elisa Abp kontrollerar inte deltagarnas webbläsare. Tävlingens arrangör förbehåller sig rätten att ändra reglerna. Ifall vinnaren inte kan/vill ta emot priset, lottas en ny vinnare ut.

4. Priser
Bland alla deltagare i utlottningen lottar vi fyra gånger om året ut ett pris värt 1 000 €.
• Presentkort till en inredningsbutik (värde 1 000 €)
• Presentkort till Elisas butik (värde 1 000 €)
• Ditt önskepris (värde ca 1 000 €)
Priserna kan inte bytas mot pengar eller ett annat pris. Arrangören av tävlingen svarar för lotteriskatten. Arrangören förbehåller sig rätten att byta de priser som har meddelats mot andra priser till motsvarande värde.

5. Utlottning
Samtliga kunder som uppfyller villkoren i punkterna 2 och 3 deltar i utlottningen. Bidrag som har inkommit utanför denna period godkänns inte.
Utlottningsdagar:

Alla kunder som lämnat sina kontaktuppgifter på kampanjsidan under perioden 1.1.-31.3.2022 deltar i utlottningen 5.4.2022
Alla kunder som lämnat sina kontaktuppgifter på kampanjsidan under perioden 1.4.-30.6.2022 deltar i utlottningen 5.7.2022
Alla kunder som lämnat sina kontaktuppgifter på kampanjsidan under perioden 1.7.-30.9.2022 deltar i utlottningen 5.10.2022
Alla kunder som lämnat sina kontaktuppgifter på kampanjsidan under perioden 1.10.-31.12.2022 deltar i utlottningen 5.1.2023

6. Anmälan om vinst och utlösande av vinsten
Vi kontaktar lotteriets vinnare personligen.

7. Personinformation
Personinformationen används inte till något annat än utförandet av lotteriet. Personinformationen förstörs direkt då lotteriet har utförts.

8. Ansvar
Lotteriets vinnare befriar arrangören av allt ansvar som kan orsakas eller sägs ha orsakats av deltagandet i detta lotteri eller utlösning eller användning av priset. Alla deltagare binder sig till att följa dessa regler samt organisatörens beslut gällande tävlingen.

I Helsingfors 31.12.2021 Elisa Oyj